Wybory przewodniczącego PE
dowiedz się więcej

30 lecie programu Erasmus
dowiedz się więcej

UE na rzecz integracji ludzi młodych na rynku pracy
dowiedz się więcej

Działalność

Unia dla Ciebie

Vademecum Funduszy Unijnych
Staże i konkursy

Wierzymy w ludzi #believeinpeople

Największa grupa polityczna w obecnym 736 osobowym Parlamencie Europejskim

epl
Electric Mobility Europe 2016
Trwa nabór wniosków do programu Electric Mobility Europe 2016. Celem inicjatywy jest rozwój i popularyzacja mobilności elektrycznej w Europie, a także skrócenie okresu wprowadzania na rynek opłacalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych.
UE wesprze trzy duże projekty komunikacyjne w Polsce
Komisja Europejska zatwierdziła właśnie projekty mające na celu usprawnienie łączności regionalnej i międzynarodowej, a także poprawę natężenia ruchu w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dotacje na trzy duże projekty opiewające na kwotę 350 mln EUR pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności.
Urban Innovative Actions
Rozpoczyna się druga edycja inicjatywy Urban Innovative Actions, dzięki której miasta i wskazane przez program gminy mogą ubiegać się o wsparcie w celu zmierzenia się z konkretnymi wyzwaniami. W ramach pierwszego naboru wniosków zakończonego w marcu tego roku wybrano 18 projektów, które będą realizowane w najbliższych latach w różnych częściach Europy.
Granty na Granty
Trwa kolejna edycja konkursu Granty na Granty, w ramach którego udzielane jest wsparcie polskim koordynatorom w programach badawczych Unii Europejskiej. Inicjatywa ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowanie wniosków projektowych wysokiej jakości i stanowić zachętę do aktywniejszego korzystania ze środków unijnych na badania i innowacje.