Gra o pierwszej pomocy przedmedycznej
dowiedz się więcej

Życzenia Wielkanocne
dowiedz się więcej

Akademickie Biura Karier – konkurs
dowiedz się więcej

Działalność

Unia dla Ciebie

Vademecum Funduszy Unijnych
Staże i konkursy
Konferencje

Wierzymy w ludzi #believeinpeople

Największa grupa polityczna w obecnym 736 osobowym Parlamencie Europejskim

epl
Electric Mobility Europe 2016
Trwa nabór wniosków do programu Electric Mobility Europe 2016. Celem inicjatywy jest rozwój i popularyzacja mobilności elektrycznej w Europie, a także skrócenie okresu wprowadzania na rynek opłacalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych.
UE wesprze trzy duże projekty komunikacyjne w Polsce
Komisja Europejska zatwierdziła właśnie projekty mające na celu usprawnienie łączności regionalnej i międzynarodowej, a także poprawę natężenia ruchu w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dotacje na trzy duże projekty opiewające na kwotę 350 mln EUR pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności.
Urban Innovative Actions
Rozpoczyna się druga edycja inicjatywy Urban Innovative Actions, dzięki której miasta i wskazane przez program gminy mogą ubiegać się o wsparcie w celu zmierzenia się z konkretnymi wyzwaniami. W ramach pierwszego naboru wniosków zakończonego w marcu tego roku wybrano 18 projektów, które będą realizowane w najbliższych latach w różnych częściach Europy.
Granty na Granty
Trwa kolejna edycja konkursu Granty na Granty, w ramach którego udzielane jest wsparcie polskim koordynatorom w programach badawczych Unii Europejskiej. Inicjatywa ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowanie wniosków projektowych wysokiej jakości i stanowić zachętę do aktywniejszego korzystania ze środków unijnych na badania i innowacje.