fbpx

EPL DBA O WYSOKIEJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY

Pandemia COVID-19 niewątpliwie wstrząsnęła europejskim rynkiem pracy i odcisnęła piętno na naszej gospodarce. Oczywistym zagrożeniem stały się masowe zwolnienia i wystąpienie zjawiska ubóstwa wśród wielu pracowników. Jako członek komisji zatrudnienia i spraw socjalnych w Parlamencie Europejskim od początku pandemii opowiadałem się za rozwiązaniami wsparcia pracodawców i utrzymania zatrudnienia.

Jednym z najważniejszych środków, o które zabiegaliśmy było utworzenie nowego instrumentu SURE, czyli instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej. W wielkim skrócie SURE stanowi wsparcie finansowe w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach ze strony UE dla państw członkowskich na zwalczanie negatywnych skutków pandemii, szczególnie w zakresie zatrudnienia. Aby przeciwdziałać kryzysowi spowodowanemu przez COVID-19, państwa członkowskie musiały reagować szybko i na wielu płaszczyznach. Dlatego też pilnie potrzebowały zastrzyku finansowego, by dodatkowo wspierać zatrudnienie. Takim zastrzykiem stał się właśnie SURE. W tym momencie zbliżamy się do końca realizacji instrumentu. Inicjatywa pozwoliła na utrzymanie około 30 mln miejsc pracy w Unii. Wsparcie otrzymało około 2,5 mln firm z najbardziej narażonych sektorów.

Co prawda instrument SURE dobiega już do mety, ale nie oznacza to końca działań na rzecz zatrudnienia. Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować naszą gospodarkę i otrząsnąć się z po covidowego kryzysu. Chcemy nadal tworzyć miejsca pracy w szczególności na poziomie regionalnym i lokalnym, aby zapobiegać depopulacji przede wszystkim obszarów wiejskich. Pomoże w tym wspomniany już wcześniej Fundusz Odbudowy, który ma pobudzić inwestycje, jednocześnie przyczyniając się do realizacji kluczowych celów Unii. W grupie EPL wiemy też, że jedną z największych przeszkód rozwoju i wzrostu zatrudnienia jest brak dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw, w tym finansowania wysokiego ryzyka, dlatego wspieramy tworzenie funduszy inwestycyjnych na poziomie Unii i działania EBI.

Uważam, że ważne jest także zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia i przeciwdziałanie ubóstwu osób pracujących. W Parlamencie Europejskim właśnie pracujemy nad Dyrektywą w sprawie wynagrodzeń minimalnych, która ma wpłynąć na większą adekwatność wynagrodzeń minimalnych i promować korzystne środowisko dla funkcjonowania organizacji pracowników.

Mówiąc o zatrudnieniu nie sposób nie wspomnieć o osobach młodych. Musimy przygotować je na zmieniające się realia rynku pracy. Grupa EPL stawia na wysokiej jakości edukację, w tym rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wspieramy programy takie jak Erasmus+, który jest nie tylko inicjatywą mobilności, ale także podnosi poziom kształcenia czy kwalifikacje nauczycieli. Musimy też zrobić wszystko, aby zatrzymać naszych wybitnych, młodych naukowców. W tym celu należy tworzyć im atrakcyjne możliwości rozwoju np. przez inicjatywy takie jak Działania Marii Skłodowskiej Curie i inne programy badawcze i mobilnościowe UE.