fbpx

DELEGACJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

DELEGACJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Działalność delegacji zmierza więc z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej.

Obecnie w Parlamencie istnieją 44 delegacje stałe.

Spotkania międzyparlamentarne odbywają się raz lub dwa razy w roku, na przemian w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz w miejscu wyznaczonym przez parlament partnerski w danym kraju trzecim.

Jestem członkiem delegacji parlamentarnych:
1. Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej (AKP-UE),
2. Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego EuroLat,
3. Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej EU-Chile (D-CL),
4. Delegacji do spraw stosunków z Indiami (D-IN).