fbpx

EUROLAT DELEGACJA DO EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO.

EUROLAT DELEGACJA DO EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO.

EuroLat to wielostronne zgromadzenie parlamentarne – forum, na którym spotyka się kilka różnych parlamentów – składa się ze 150 członków.

Połowa członków – 75 – pochodzi z parlamentów regionalnych Ameryki Łacińskiej, w tym z Parlatino (Parlament Ameryki Łacińskiej), Parlandino (Parlament Andyjski), Parlacen (Parlament Ameryki Środkowej), Parlasur (Parlament Mercosur) i Kongresu Chile i Meksyku. Druga połowa – ponownie 75 członków – pochodzi z Parlamentu Europejskiego,

Zgromadzenie EuroLat przyjmuje i przedstawia rezolucje i zalecenia. Są one skierowane do kilku organizacji, instytucji i grup ministerialnych, które są odpowiedzialne za rozwój „międzyregionalnego partnerstwa strategicznego UE-Ameryka Łacińska i Karaiby”.

Partnerstwo to zostało ustanowione podczas pierwszego szczytu między UE, Ameryką Łacińską i Karaibami, który odbył się w Rio de Janeiro (Brazylia) w czerwcu 1999 r. Dziś EuroLat debatuje, monitoruje i ocenia wszystkie pytania dotyczące partnerstwa.

Zgromadzenie działa również ogólnie w celu wzmocnienia powiązań między dwoma regionami i zajmuje się problemami o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Debaty EuroLat koncentrowały się na takich tematach, jak demokracja i prawa człowieka, migracja, walka z ubóstwem, promowanie spójności społecznej, innowacji i technologii oraz środowiska i zmiany klimatu.

EuroLat ma cztery stałe komitety:

Sprawy polityczne, bezpieczeństwo i prawa człowieka
Sprawy gospodarcze, finansowe i handlowe
Sprawy społeczne, młodzież i dzieci, wymiana ludzi, edukacja i kultura
Zrównoważony rozwój, środowisko, polityka energetyczna, badania, innowacje i technologia.
Praca tych komitetów stanowi podstawę większości decyzji Zgromadzenia. Wnioski dotyczące rezolucji i zaleceń przyjęte przez komisję są następnie rozpatrywane i głosowane przez Zgromadzenie – zazwyczaj na podstawie zwykłej większości. Komitety i Prezydium spotykają się co najmniej dwa razy w roku, przy czym jedna z tych dwóch sesji odbywa się równolegle z doroczną sesją plenarną EuroLat.

Ponadto tymczasowo grupy robocze koncentrują się na konkretnym aspekcie partnerstwa strategicznego.