fbpx

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO.

Komisja Rozwoju Regionalnego, w skrócie REGI, czuwa m.in. nad rozwojem regionów Unii Europejskiej zgodnie z polityką spójności określoną w unijnych traktatach i przydziałem środków unijnych dla samorządów.

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO.

Komisja Rozwoju Regionalnego, w skrócie REGI, czuwa nad rozwojem regionów Unii Europejskiej zgodnie z polityką spójności określoną w unijnych traktatach.

W jej skład wchodzi 85 członków i zastępców, a funkcję przewodniczącego sprawuje europoseł z Francji Younous Omarjee reprezentujący Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycką Zieloną Lewicę. Ja z kolei mam zaszczyt pełnić funkcję I wiceprzewodniczącego tej komisji.

Narzędzia pracy Komisji stanowią między innymi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności czy Europejski Fundusz Społeczny, które są jednocześnie instrumentami koordynowanymi przez Komisję. Komisja ocenia, jaki wpływ na spójność gospodarczą i społeczną regionów wywiera prowadzona polityka, odpowiedzialna jest za współpracę między regionami i współpracę transgraniczną, a także za miejski wymiar polityki spójności. Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna jest również za zapewnienie spójności regionów peryferyjnych i wysp Unii Europejskiej.

W nowej kadencji nasza komisja będzie wprowadzała w życie swoje założenia dotyczące spójności regionów poprzez realizację następujących priorytetów:

właściwy podział środków UE
badania i rozwój
technologia informacyjna i komunikacyjna
wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
gospodarka niskowęglowa
zatrudnienie oraz swobodny przepływ pracowników
lepsza edukacja
włączenie społeczne
poprawa administracji publicznej