fbpx

KOMISJA ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH.

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w skrócie EMPL, odpowiedzialna jest za politykę zatrudnienia i politykę społeczną, w tym warunki pracy, szkolenie zawodowe i swobodny przepływ pracowników i emerytów.

KOMISJA ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH.

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w skrócie EMPL, odpowiedzialna jest za politykę zatrudnienia i politykę społeczną, w tym warunki pracy, szkolenie zawodowe i swobodny przepływ pracowników i emerytów.

Funkcję przewodniczącego komisji EMPL sprawuje obecnie Słowaczka Lucia Durisz Nicholsonova z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Komisja liczy 55 członków stałych oraz 51 zastępców, a poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi, nad jej działalnością czuwają koordynatorzy wyznaczani przez poszczególne grupy polityczne tak, by prace komisji służyły realizacji ich priorytetów.

Komisja ma uprawnienia w zakresie polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej. Jej działalność dotyczy praw pracowniczych, ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Komisja zajmuje się polityką szkoleń zawodowych, w tym także podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jej pozostałe uprawnienia obejmują działania w zakresie wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych współpracuje z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejską Fundacją ds. Kształcenia oraz Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Utrzymywanie stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi pozwala usprawnić prace komisji.

Do naszych największych wyzwań w obecnej kadencji należeć będą:

zwalczanie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży
zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia
reakcja na przypadki nadużycia, takie jak praca nierejestrowana lub brak poszanowania przepisów chroniących pracowników
ulepszanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy