fbpx

KOMISJA RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w skrócie IMCO, to komisja odpowiedzialna za koordynację legislacji dotyczącej wspólnego rynku i unii celnej. Ważnym elementem jej prac jest identyfikacja trudności i przeszkód w swobodnym funkcjonowaniu wspólnego rynku, a przede wszystkim przeciwdziałanie tym trudnościom.

KOMISJA RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w skrócie IMCO, to komisja odpowiedzialna za koordynację legislacji dotyczącej wspólnego rynku i unii celnej. Ważnym elementem jej prac jest identyfikacja trudności i przeszkód w swobodnym funkcjonowaniu wspólnego rynku, a przede wszystkim przeciwdziałanie tym trudnościom.

Funkcję przewodniczącego komisji pełni Petra de Sutter z Grupy Zielonych.

Prace komisji w odniesieniu do wspólnego rynku skupiają się na swobodnym przepływie towarów, usług, pracowników, harmonizacji standardów, swobodzie przedsiębiorczości w ramach UE i swobodzie oferowania usług we wszystkich sektorach oprócz sektora finansowego i pocztowego.

Komisja zajmuje się także ochroną praw konsumentów na europejskim rynku i przeciwdziała nieuczciwym praktykom, skupiając się jednocześnie na ograniczaniu nadmiernego obciążenia przedsiębiorców biurokracją.

IMCO to bez wątpienia jedna z najważniejszych komisji parlamentarnych. Sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku i pewność płynąca z harmonizacji prawa i ochrony praw konsumentów przekładają się na stymulowanie rozwoju i inwestycji, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności UE. W ramach komisji będę starał się zapewnić, że oferowane nam, konsumentom, produkty są bezpieczne, prawa konsumentów są respektowane, a także, że konsumenci na rynku europejskim mają dostęp do pełnej informacji na temat oferowanych im produktów i usług.

Więcej na temat komisji IMCO znajdziecie na http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html.