AKP-UE WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW, PACYFIKU –
UNII EUROPEJSKIEJ.

AKP-UE WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW, PACYFIKU – UNII EUROPEJSKIEJ.

To wielostronne zgromadzenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych państw, służy utworzeniu parlamentarnego forum współpracy UE z państwami AKP. W jego skład wchodzi łącznie 78 europosłów (nie licząc zastępców) i 78 posłów państw AKP. Każda ze stron ma 12 wiceprzewodniczących, którzy wraz z przewodniczącymi tworzą prezydium. Obecnie funkcje przewodniczących Zgromadzenia pełnią, z ramienia – UE Louis Michel (ALDE, Belgia), ze strony państw AKP – Fitz A. Jackson (Jamajka).

Partnerstwo to opiera się na umowie z Kotonu (umowie o partnerstwie AKP-WE).

Cele tego zgromadzenia są następujące:
ustanowienie ścisłej współpracy pomiędzy państwami AKP a UE

poprawa poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarczego państw AKP

promowanie praw człowieka i demokracji

Zgromadzenie Parlamentarne opiera się na pracy trzech stałych komisji: Komisji ds. Politycznych, Komisji ds. Społecznych i Środowiska oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu.

Ostatnie, 27. zgromadzenie międzyparlamentarne UE-AKP miało miejsce w poprzedniej kadencji Parlamentu, w dniach 17-19 marca 2014r. w Strasbourgu.

Kolejne zgromadzenie UE-AKP, a zarazem pierwsze, w którym będę uczestniczył, potrwa od 29 listopada do 3 grudnia 2014r. w Republice Vanuatu.