fbpx

Zawalczcie o granty Marii Skłodowskiej-Curie!

20 lipca 2021
Posted in Aktualności
20 lipca 2021 Edyta Woźniak

Zawalczcie o granty Marii Skłodowskiej-Curie!

Do 12 października naukowcy ze stopniem doktora mogą ubiegać się o indywidualne granty szkoleniowo-badawcze w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Postdoctoral Fellowships wspierają międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną mobilność naukowców. W obecnym rozdaniu oferowane są dwa rodzaje grantów:

– European Postdoctoral Fellowships  – ten rodzaj grantów umożliwia udział w projektach badawczo-szkoleniowych realizowanych w państwach członkowskich UE lub państwach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa. Możliwość ta otwarta jest dla naukowców wszystkich narodowości i pochodzących z dowolnego kraju. Oznacza to, że mogą z niej skorzystać zarówno naukowcy z UE lub krajów programu Horyzont Europa, ale także naukowcy z państw trzecich. Mobilność ma trwać od 12 do 24 miesięcy.

– Global Postdoctoral Fellowships – ten rodzaj grantów skierowany jest do europejskich obywateli lub długoletnich rezydentów i realizowany jest w dwóch etapach. Etap I ma miejsce w kraju pozaeuropejskim, czyli państwie trzecim, którego nie obejmuje program Horyzont Europa i trwa od 12 do 24 miesięcy. Etap II ma miejsce w jednostce zlokalizowanej w jednym z państw programu Horyzont Europa, czyli w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym w ramach programu. Ten etap trwa 12 miesięcy.

Ponadto naukowcy, którzy chcą nawiązać współpracę z sektorem pozaakademickim pod koniec swojego projektu, mogą ubiegać się o dodatkowe 6 miesięcy grantu na zatrudnienie w takiej jednostce. W tej sytuacji jednostka z sektora nieakademickiego musi mieć swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym w ramach Horyzontu Europa. O taką możliwość mogą się ubiegać naukowcy, którzy odbywali swoje stypendium zarówno w jednostce akademickiej, jak i nieakademickiej, jednak w tej drugiej sytuacji dodatkowe 6 miesięcy projektu musi mieć miejsce w innej jednostce nieakademickiej.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie obejmują wszystkie dziedziny naukowe. Wnioski składane są przez organizację goszczącą, która wnioskuje o wsparcie projektu wraz z naukowcem. Wsparcie mogą otrzymać naukowcy, którzy stopień naukowy doktora uzyskali nie wcześniej niż 8 lat przed terminem składania wniosku.

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji i publikacji, jak również koszty zarządzania i koszty pośrednie.

 

Wynagrodzenie naukowca (brutto z kosztami pracodawcy) na miesiąc:

– zasadnicze: 5 080 EUR,

– dodatek mobilnościowy: 600 EUR,

– dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 660 EUR,

– dodatek związany z długotrwała chorobą: wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA,

– dodatek tzw. special needs allowance (jeśli dotyczy): wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA.

Koszty instytucji na miesiąc:

– badania, szkolenia i działania sieciowe: 1000 EUR,

– zarządzanie i koszty pośrednie: 650 EUR.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można na portalu dla uczestników programu Horyzont Europa, a także w programie prac Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Photo by Edward Jenner from Pexels
, , , , , ,