fbpx

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Każdego roku Sekretariat Generalny oferuje możliwość odbycia płatnych i niepłatnych, 5-miesięcznych staży w jednym ze swoich biur. Staże odbywają się w dwóch cyklach: od lutego do czerwca, oraz od września do stycznia. W trakcie stażu stażysta zaangażowany jest merytorycznie w działania wydziału, w którym pracuje.

Jak aplikować na staż?

W celu aplikowania na staż w Radzie Unii Europejskiej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie (https://www.consilium.europa.eu/en/council/traineeships-at-the-gsc/).

Formularz musi zostać wypełniony między 1 czerwca a 31 sierpnia roku poprzedzającego staż.

UWAGA!!! Wypełnienie formularza jest bardzo pracochłonne i wymaga starannego przemyślenia. Najlepiej zarezerwować sobie na jego wypełnienie ok. 2-3 dni.

Jak wygląda procedura selekcji?

Sekretariat otrzymuje około 2500 zgłoszeń rocznie. Niestety, liczba miejsc dla stażystów ograniczona jest do 80. Formularze będą rozpatrywane od września do stycznia.

Kandydat, który przejdzie do drugiego etapu selekcji, będzie proszony o przygotowanie następujących kopii dokumentów: paszport lub dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie znajomości języka obcego.

O decyzji w sprawie stażu kandydat poinformowany zostanie drogą emailową.

Co zapewnia Rada Unii Europejskiej podczas stażu?

Rada Unii Europejskiej zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości 1120 EUR miesięcznie w przypadku stażu płatnego oraz ubezpieczenie. Znalezienie zakwaterowania leży w gestii stażysty.

Dodatkowo stażyści organizują się w ramach tzw. komitetów stażowych, w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak sport, języki obce, teatr itp.