fbpx

Programy prac Horyzontu Europa 2021-2022 już opublikowane!

12 lipca 2021
Posted in Aktualności
12 lipca 2021 Edyta Woźniak

Programy prac Horyzontu Europa 2021-2022 już opublikowane!

Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwane programy prac Horyzontu Europa na lata 2021-2022. Znaleźć je można na portalu „Funding & tender opportunities”. Najważniejsze opublikowane części programu to:

– Działania Marii Skłodowskiej-Curie – część programu wspierająca mobilność naukowców.

– Infrastruktury badawcze – granty na dostęp do i rozwój infrastruktur badawczych

– klastry tematyczne w Horyzoncie Europa – w ramach klastrów ogłaszane są nabory na prowadzenie projektów badawczych i innowacyjnych we wskazanych zakresach tematycznych

– Europejskie Ekosystemy Innowacji – celem tych działań jest umocnienie ekosystemów innowacji, tak by wspierać rozwój przedsiębiorstw

– Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej – działania mające wspomóc państwa, w których zaangażowanie w program horyzont jest mniejsze i pobudzić uczestnictwo

– Misje – 5 misji, które mają stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi współcześnie Europa. Misje będą opierały się na połączonych ze sobą działaniach wkupionych na jednym celu.

– Europejska Rada ds. Badań Naukowych – granty na prowadzenie projektów badawczych o dowolnej tematyce przez naukowców na różnych etapach kariery

– Europejska Rada ds. Innowacji – wsparcie przełomowych technologii i innowacji, które mają potencjał opanowania zagranicznych rynków.

Dokumentację Horyzontu Europa można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

 

, , ,