fbpx

PRAWA PASAŻERA W UE

13 lipca 2022
Posted in News
13 lipca 2022 admin

PRAWA PASAŻERA W UE

Po okresie pandemii turyści z całego świata, w tym również i Polacy, masowo ruszyli na wakacje. Jednak zamiast dotrzeć do celu oczekiwanego wypoczynku, wielu pasażerów linii lotniczych utknęło na lotniskach, trafiając obecnie w sam środek strajków skutkujących opóźnionymi bądź odwołanymi lotami. Kilometrowe kolejki na europejskich lotniskach budzą zrozumiałą sensację, a naszym rodakom kojarzą się z ogonkami do sklepów w okresie PRL-u.
Wszystkim zdenerwowanym i sfrustrowanym tą niecodzienną bądź co bądź sytuacją przypominam, że Unia Europejska gwarantuje kilka minimalnych praw pasażerom podróżującym samolotami w obrębie Wspólnoty, przylatującym na jej teren lub z niego odlatującym:
1. PRAWO DO OPIEKI przysługuje w przypadkach: odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera lub znacznego opóźnienia. W jego ramach przewoźnik musi zapewnić bezpłatnie: wyżywienie i napoje, możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego oraz zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem.
Prawo to jednak nie przysługuje, gdy opóźnienie trwa mniej niż 2 godziny dla lotów do 1500 km i proporcjonalnie dla większego opóźnienia na trasach dłuższych.
2. PRAWO DO ODSZKODOWANIA w przypadkach: odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości planowanej trasy np. 250 euro dla lotów do 1500 km. Istnieje jednak szereg wykluczeń, m.in. gdy pasażerowie zostali powiadomieni o odwołaniu lotu minimum na 2 tygodnie przed czasem odlotu lub wobec zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, sytuacja polityczna, strajki).
3. PRAWO DO ZWROTU PEŁNEJ CENY BILETU I BEZPŁATNEGO POWROTU w przypadkach: odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera lub opóźnienia lotu o 5 i więcej godzin.
4. PRAWO DO ZMIANY PLANU PODRÓŻY w przypadkach: odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić zmianę planu podróży tak, aby pasażer na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do celu.
5. PRAWO DO ZWROTU CZĘŚCI CENY BILETU ZA ZMIANĘ KLASY PODRÓŻY NA NIŻSZĄ, np. 30% ceny biletu dla lotów do 1500 km i więcej przy trasach dłuższych. Jednocześnie przewoźnik nie może pobierać dopłat za umieszczenie pasażera w klasie wyższej, niż wskazana na bilecie.
6. PRAWO DO INFORMACJI O PRAWACH PASAŻERA. W przypadkach: odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera lub opóźnienia o co najmniej 2 godziny przewoźnik jest zobowiązany wręczyć każdemu z pasażerów pisemną informację o minimalnych prawach pasażera.
Powyższe prawa opisałem siłą rzeczy w pewnym skrócie, natomiast więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/48/prawa-pasazerow
Życzę Państwu lotów bez problemów i miłych wakacji!