fbpx

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2021

Czy chciałbyś aby powstała karta świąteczna z grafiką Twojego autorstwa? Jeśli tak, to konkurs „Świąteczna Kartka” jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie grafiki bożonarodzeniowej kartki w formacie A4 i dostarczenie jej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do 30.11.2021 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana
ul. Chopina 31/11
20-023 Lublin
Zwycięski projekt stanie się oficjalną kartką bożonarodzeniową, która wraz z życzeniami świątecznymi zostanie powielony i rozesłany do wielu osób i instytucji w kraju i za granicą. Konkurs trwa od 5.11.2021 r. do 30.11.2021 r.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni autora pracy, który otrzyma nagrodę główną, dwie prace których autorzy otrzymają wyróżnienia zaś pozostali laureaci otrzymają nagrody pocieszenia.
Zachęcam zatem do udziału w konkursie i czekam na Wasze prace!

Szczegóły dot. konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie, a w przypadku pytań lub wątpliwości moi asystenci w biurze poselskie w Lublinie zawsze chętnie pomogą i odpowiedzą na wszystkie pytania (tel. 81 536 28 91, mail: [email protected]).