fbpx

Ostatni nabór wniosków w ramach programu AAL. Zdobądźcie fundusze na rozwiązania ICT dla seniorów!

17 marca 2021
Posted in Aktualności
17 marca 2021 Edyta Woźniak

Ostatni nabór wniosków w ramach programu AAL. Zdobądźcie fundusze na rozwiązania ICT dla seniorów!

Tegoroczny nabór w programie Active and Assisted Living AAL będzie już ostatnim w jego historii. Na przestrzeni ostatnich lat program sfinansował 260 projektów, które, wykorzystując nowoczesne technologie, podnosiły jakość życia lub ulepszały terapię osób starszych, sprawiając, że stawały się one bardziej samodzielne i aktywne. Jakie możliwości daje AAL w tym roku?

AAL umożliwia realizację dwóch rodzajów projektów. Większe projekty współpracy (Collaborative Projects) umożliwiają rozwój, testowanie, walidację, skalowanie i integrację innowacyjnych rozwiązań ICT, a także wspieranie systemów ochrony zdrowia i opieki, przyczyniając się do umacniania systemów opieki i podnoszenia poziomu umiejętności cyfrowych wśród użytkowników końcowych rozwiązań, czyli osób starszych. Mniejsze projekty współpracy z kolei mają zgłębić nowe pomysły i możliwości współpracy, a także nowe podejścia do rozwiązań ICT dla osób starszych. W przypadku Polski można jednak otrzymać dofinansowanie tylko na większe projekty współpracy.

Większe pogramy współpracy (Collaborative projects) mają trwać od 12 do 30 miesięcy. Maksymalna wysokość dotacji w przypadku tego typu projektów to 2,5 mln EUR.

Program AAL koncentruje się na kilku obszarach:

– zdrowie i opieka – produkty i usługi wykorzystujące dane medyczne, wspierające leczenie i opiekę, a także właściwe odżywianie i higienę.

– warunki mieszkalne – produkty i usługi odnoszące się do utrzymania właściwych warunków np. odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu lub oświetlenia.

– mobilność i transport – produkty i usługi umożliwiające łatwiejsze przemieszczanie się i orientację w terenie, np. oferujące nawigację czy dostęp do informacji na temat podróży.

– praca i szkolenia – produkty i usługi wspomagające dalszy rozwój i aktywność zawodową.

– kultura i rozrywka – produkty i usługi wspomagające organizację czasu wolnego np. w zakresie aktywności fizycznej, podróżowania, korzystania z mediów, kultury.

– bezpieczeństwo – rozwiązania zabezpieczające przed zagrożeniami takimi jak np. włamania czy kradzieże, ale także umożliwiające wezwanie pomocy w przypadku wypadków, np. wskutek upadku.

– witalność i zdolności – produkty i usługi wspierające rozwój podstawowych zdolności społecznych, umysłowych i fizycznych.

– informacje i komunikacja – produkty i usługi umożliwiające komunikację, a także organizację życia.

Odbiorcami rozwiązań mają być więc osoby starsze, ale też podmioty i osoby świadczące usługi w zakresie zdrowia i opieki.

O wsparcie mogą ubiegać się konsorcja składające się z przynajmniej 3, a maksymalnie 10 niezależnych od siebie podmiotów z przynajmniej 3 różnych państw biorących udział w programie AAL. W konsorcjum musi być przynajmniej 1 partner biznesowy i przynajmniej 1 MŚP, które może pełnić rolę partnera biznesowego. Ponadto konsorcjum musi zawierać także przynajmniej jedną organizację użytkowników końcowych.

W każdym z krajów programu istnieją jeszcze dodatkowe wymagania krajowe. W Polsce za program AAL odpowiada NCBR i to ono udziela dodatkowych informacji odnośnie tych wymagań.

Bardzo ważnym wymaganiem programu AAL jest zaangażowanie użytkowników końcowych w trakcie projektu.

Wnioski w ramach programu można składać do 21 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie http://www.aal-europe.eu/call-2021/

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
, , , , ,