fbpx

Orędzie o stanie Unii i inne ważne wydarzenia z wrześniowej sesji w Strasburgu

21 września 2022
Posted in Aktualności
21 września 2022 Edyta Woźniak

Orędzie o stanie Unii i inne ważne wydarzenia z wrześniowej sesji w Strasburgu

W ramach ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu miał miejsce szereg ważnych wydarzeń związanych z kształtowaniem się polityki Unii Europejskiej w czasach wielopłaszczyznowego kryzysu.

Odbyła się m.in. debata z Radą i Komisją na temat gwałtownego wzrostu cen energii w Europie, podczas której omówiona została rezolucja mająca na celu ochronę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed przewidywanym pogłębieniem się kryzysu energetycznego w zimie. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się podczas kolejnej sesji plenarnej w październiku. Podkreślony został problem złożoności wpływu cen energii na ceny podstawowych dóbr oraz postępującą inflację.

Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem było Orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez Ursulę von der Layen wraz z debatą z posłami, gdzie Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła dotychczasowe efekty pracy Komisji oraz plan kolejnych działań skupiając się głównie na solidarności z Ukrainą, sankcjach nałożonych na Rosję oraz problemie kryzysu energetycznego w Europie. Omówione zostały także kwestie uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych i podjęty został temat rosnących cen energii. Część przemówienia została poświęcona również zielonej transformacji i podsumowaniu reakcji oraz działań UE w związku z pandemią COVID-19. W ramach dyskusji można było usłyszeć indywidualne podsumowania i oceny pracy Komisji wygłaszane przez poszczególnych posłów wraz z ich stanowiskiem w sprawie innowacji i pomysłów dotyczących kreowania aktualnego kierunku polityki Unii Europejskiej.

Posłowie brali udział także w debacie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności, nad którym pracowałem jako kontrsprawozdawca. Dyskusji podlegały możliwe przyszłe kierunki prowadzenia polityki spójności, gdzie jedną z bardziej istotnych kwestii była konieczność zapewnienia szczególnego wsparcia dla obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie szeregowi pojawiających się kryzysów. Poruszane były także tematy dotyczące wyzwań demograficznych i środowiskowych oraz możliwych sposobów finansowania i rozdysponowywania środków.

Wspólne wyznaczenie kierunków dla polityki unijnej i działanie w ramach solidarności stało się priorytetem dla instytucji i przedstawicieli Unii Europejskiej.

, , , , , ,