fbpx

Nawet 340 000 zł na usługi badawczo-rozwojowe dla Twojej firmy? Tak, w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP!

27 sierpnia 2020
Posted in Aktualności
27 sierpnia 2020 Edyta Woźniak

Nawet 340 000 zł na usługi badawczo-rozwojowe dla Twojej firmy? Tak, w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Do 30 września można składać wnioski w konkursie Bony na innowacje dla MŚP, a w nim dofinansowanie w wysokości nawet 340 000 zł na zakup usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terytorium Polski. Celem ich projektów ma być opracowanie nowych, ulepszonych produktów, usług, technologii lub projektu wzorniczego, co będzie wynikiem zakupionych usług badawczo-rozwojowych.

Zakupione w ramach projektu usługi mogą być świadczone przez jednostki naukowe posiadające swoją siedzibę na terytorium Polski. Należą do nich organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, np. uniwersytety, instytuty badawcze, a także spółki celowe uczelni, ich centra transferu technologii, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, akredytowane laboratoria i jednostki wchodzące w skład sieci badawczej Łukasiewicz.

Minimalna wartość projektu ma wynieść 60 000 zł, natomiast maksymalna 400 000 zł. Ponieważ maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, oznacza to, że maksymalne dofinansowanie może wynieść 340 000 zł.

Obecny nabór stanowi pierwszy etap konkursu. Po pomyślnym przejściu tego etapu firmy mogą ubiegać się o dodatkowe środki, tym razem na wdrożenie opracowanych innowacji. Etap drugi, tzw. etap innowacyjny obejmie np. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową lub zakup patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, a także dokumentację konkursu można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy.

Fot. żródło: Pexels

, , ,