fbpx

Nabór COSME czyli wsparcie dla MŚP w pozyskiwaniu zamówień publicznych poza UE

24 sierpnia 2020
Posted in Aktualności
24 sierpnia 2020 Edyta Woźniak

Nabór COSME czyli wsparcie dla MŚP w pozyskiwaniu zamówień publicznych poza UE

Jak sprawić, żeby europejskie MŚP wygrywały przetargi w państwach poza UE? Odpowiedzią może być trwający właśnie nabór COSME, w ramach którego finansowane będą projekty mające na celu wsparcie dla europejskich mikro, małych i średnich firm, aby te z większymi sukcesami mogły ubiegać się o zamówienia publiczne w państwach trzecich, z którymi Unia ma podpisane umowy o wolnym handlu.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wejść musi przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw członkowskich UE lub uczestniczących w programie COSME. W rolę partnera w konsorcjum mogą wcielić się organizacje otoczenia biznesu, np. izby handlowe czy federacje, klastry, prywatne lub publiczne organizacje nienastawione na zysk, organy publiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, uniwersytety i instytucje edukacyjne, a także centra badawcze.

Wnioski muszą odnosić się do przynajmniej dwóch państw, z którymi Unia Europejska zawiązała porozumienia o wolnym handlu. Projekt będzie dotyczył zwiększenia udziału europejskich MŚP w zamówieniach publicznych właśnie w tych wybranych, wskazanych we wniosku państwach. Propozycje powinny też określić sektory, na których się skupią. Ich celem w trakcie realizacji projektu będzie opracowanie strategii internacjonalizacji, a następnie wdrażanie tej strategii i testowanie rozwiązań. Wsparcie dla MŚP powinno odnosić się do ich zweryfikowanych potrzeb i może przyjąć różne formy. Może być to np. prowadzenie szkoleń dla MŚP na temat możliwości i zamówień publicznym w państwach trzecich, wsparcie dla MŚP w szukaniu partnerów zagranicznych, organizacja dwustronnych spotkań dla przedsiębiorców w celu nawiązania współpracy, organizacja wydarzeń, pomoc dla MŚP ubiegających się o przyznanie konkretnych zamówień publicznych w państwach trzecich, przygotowanie rekomendacji gotowych do powielenia i wiele innych działań.

Maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wysokość grantu dla konsorcjum wynosi 400 000 EUR. W konkursie planowane jest wyłonienie 5 projektów do realizacji.

Wnioski nie muszą być złożone w języku angielskim. Mogą zostać złożone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a więc także po polsku.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 15 września. Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020.

, , , , , , ,