fbpx

Mobilność z iPortunus!

21 września 2021
Posted in Aktualności
21 września 2021 Edyta Woźniak

Mobilność z iPortunus!

Rozpoczął się już drugi nabór wniosków w programie iPortunus Houses. W ramach inicjatywy publiczne i prywatne podmioty sektora kultury mające siedzibę w jednym z krajów biorących udział w edycji 2014-2020 programu Kreatywna Europa mogą ubiegać się dofinansowanie projektów mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury i wcielić się w goszczące je instytucje. Dzięki temu instytucje i zaproszeni twórcy mają szansę rozpocząć pracę nad wspólnymi projektami.

Wspomniane wyżej podmioty wcielają się w role instytucji goszczących. Składają one wniosek o dofinansowanie goszczenia grupy od 2 do 5 twórców lub profesjonalistów sektora kultury i realizację projektu mobilności. Mobilność musi trwać przynajmniej 7 dni. Celem działania jest umożliwienie instytucji goszczącej i grupie twórców bądź profesjonalistów sektora kultury na podjęcie współpracy artystycznej i wspólnej pracy nad jednym lub więcej projektami.

Uprawnione do uczestnictwa kraje to państwa członkowskie UE, a także Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Serbia, Tunezja, Ukraina i Wielka Brytania.

Kwota na jednego uczestnika 7-dniowego projektu mobilności (fizyczna mobilność w instytucji goszczącej) to maksymalnie 1500 EUR. Za każdy następny dzień mobilności uczestnika do tej kwoty dodaje się 30 EUR. Maksymalnie kwota na jednego uczestnika nie może przekroczyć 3000 EUR.

Granty dla uczestników mogą zostać przeznaczone m.in. na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, czy koszty oprogramowania.

Co więcej instytucje goszczące otrzymują grant w wysokości 10% całości kwoty dofinansowania uczestnictwa twórców i profesjonalistów sektora kultury.

Projekty mają być realizowane w okresie między 1 grudnia 2021 a 31 maja 2022 r.

Wnioski należy składać do 3 października 2021 r. Więcej informacji na temat naboru wniosków znaleźć można na stronie iPortunus.

Obraz bridgesward z Pixabay
, , , , , , ,