fbpx

KOMITET REGIONÓW

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Komitet Regionów każdego roku oferuje ograniczonej liczbie absolwentów 5-miesięczne staże w dwóch sesjach: wiosennej (od 16 lutego do 15 lipca) i jesiennej (od 16 września do 15 lutego). Stażyści przypisywani są do konkretnego departamentu Komitetu Regionów. Charakter pracy różni się w zależności od konkretnej jednostki, do której przypisany zostanie stażysta, od zadań związanych z polityką po funkcje administracyjne.

Kto może aplikować na staż?

Absolwenci uczelni wyższych (wymagane jest ukończenie co najmniej studiów licencjackich). Do odbycia stażu niezbędna jest znajomość jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej oraz jednego z języków roboczych – języka angielskiego lub francuskiego

Jak aplikować na staż?

Aby aplikować na staż, należy uzupełnić aplikację on-line na stronie Komitetu Regionów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
Po właściwym uzupełnieniu i złożeniu aplikacji, kandydat otrzymuje e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu aplikacji z linkiem, umożliwiającym monitorowanie statusu aplikacji. Z uwagi na dużą liczbę kandydatów, zaleca się uzupełnienie aplikacji możliwie wcześnie, nie czekając do ostatniego dnia. Aplikacje na sesję wiosenną należy składać między 1 kwietnia a 30 września, na sesję jesienną między 1 października a 31 marca roku poprzedzającego termin stażu. Wyniki rekrutacji zwykle ogłaszane są w przeciągu 3 miesięcy od ostatecznej daty składania aplikacji. Więcej informacji na temat zasad przyjęcia na staż znajduje się na stronie (https://cor.europa.eu/).

Jak wygląda procedura selekcji?

Po wstępnej akceptacji aplikacji na staż, następuje ich weryfikacja. Poprawne aplikacje poddane zostaną wstępnej selekcji w poszczególnych departamentach. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo o konieczności złożenia następujących dokumentów w formie elektronicznej:

kopia dokumentu tożsamości

zaświadczenie o niekaralności

kopia dowodu ubezpieczenia

podpisane dokumenty, poświadczające autentyczność informacji zamieszczonych w aplikacji

Kolejny, nieobowiązkowy etap stanowi telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dany departament sprawdza motywację kandydata oraz poziom jego języków obcych. Po weryfikacji dokumentów wybrani kandydaci zostają poinformowani o przyjęciu na staż.

Co zapewnia Komitet Regionów podczas stażu?

Komitet Regionów wypłaca stażyście miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określana jest na początku każdej sesji stażowej, o ile w tym samym czasie stażysta nie pobiera dochodów z innego źródła. Jeżeli inne dochody są niższe niż grant Komitetu, stażysta może ubiegać się o wypłacanie kwoty brakującej do osiągnięcia wysokości grantu Komitetu. Komitet zwraca koszty podróży stażystom, których miejsce zamieszkania przed stażem znajdowało się w odległości powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu.