fbpx

Granty Writing European

8 września 2021
Posted in Aktualności
8 września 2021 Edyta Woźniak

Granty Writing European

Branża audiowizualna, jak wiele innych, ucierpiała w trakcie pandemii COVID-19. Aby pomóc w odbudowie tego sektora Komisja Europejska ogłosiła nowe działanie Writing European z budżetem aż 3 mln EUR. Inicjatywa ma zwiększyć zdolność sektora audiowizualnego w zakresie produkcji seriali fabularnych wysokiej jakości.

Działanie będzie współfinansowało projekty, które umożliwią utworzenie tzw. kreatywnych hubów, czyli przestrzeni do pracy dla zespołów (twórczych składających się np. ze scenarzystów, producentów wykonawczych, montażystów i twórców o różnych narodowościach i pochodzących z różnych środowisk). Projekty mają więc umożliwiać współpracę w ramach zespołów twórczych i rozwijanie umiejętności twórców w praktyce poprzez realizację wspólnych projektów. Działania te powinny także obejmować rozwój umiejętności cyfrowych twórców, a także zaznajomienie ich z przełomowymi technologiami, które mogą zostać wykorzystane w procesie twórczym. Ważnym elementem projektów ma być także rozwój umiejętności w zakresie ochrony własności intelektualnej i działania matchmakingowe z nabywcami.

O dofinansowanie projektów mogą wnioskować konsorcja podmiotów publicznych lub prywatnych mających swoje siedzimy w jednym z państw członkowskich UE. Jednostki ubiegające się o wsparcie powinny być aktywne w sektorze audiowizualnym. Mogą być to np. wytwórnie, organizacje twórców sektora audiowizualnego, agencje finansujące produkcje filmowe, międzynarodowe organizacje działające w sektorze audiowizualnym i inne. Konsorcjum może składać się z maksymalnie trzech podmiotów, a członkowie konsorcjum muszą pochodzić z przynajmniej dwóch różnych państw.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Komisja przewiduje, że dofinansuje od 3 do 4 projektów, w których przypadku wysokość grantu wyniesie od 700 tys. do 1 mln EUR.

Początek realizacji projektów przewidziany jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Projekty mają trwać od 12 do 16 miesięcy.

Nabór wniosków potrwa do 20 września 2021 roku. Więcej informacji znaleźć można na https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/preparatory-action-writing-european.

Źródło zdjęcia: Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels
, , , ,