fbpx

Dofinansowanie na przygotowanie wniosku do programu UE? Zgłoś się i skorzystaj z Grantów na Eurogranty!

8 września 2020
Posted in Aktualności
8 września 2020 Edyta Woźniak

Dofinansowanie na przygotowanie wniosku do programu UE? Zgłoś się i skorzystaj z Grantów na Eurogranty!

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa też mogą wnioskować o środki w ramach programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską takich jak Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa czy LIFE. Przygotowanie wniosku wiążę się jednak z kosztami. Aby wesprzeć te najmniejsze firmy w ich staraniach o fundusze unijne, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój uruchomiony został konkurs Granty na Eurogranty.

W ramach konkursu MŚP mogą ubiegać się o wsparcie w przygotowaniu ich przyszłego wniosku projektowego. Przyznane środki można więc przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, podróże służbowe związane z opracowaniem wniosku, usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji, wynagrodzenia dla pracowników w części, w jakiej są one bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, organizację spotkań związanych z przygotowaniem wniosku np. z partnerami, a nawet tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej w ramach naboru do jednego z wyżej wymienionych programów UE.

Wysokość wsparcia waha się w zależności od roli, jaką przedsiębiorstwo ma odegrać w projekcie. Jeżeli aplikuje ono samodzielnie maksymalnie może liczyć na wsparcie w wysokości 280 060 zł, zakładając, że właśnie taka suma będzie potrzebna na realizację działań zmierzających do przygotowania wniosku. Jeżeli wniosek składany jest w konsorcjum, a przedsiębiorstwo pełni funkcję koordynatora albo lidera określonego pakietu zadań, albo jest członkiem konsorcjum, dofinansowanie wynosi 239 310 zł. W przypadku, gdy wnioskujący nie planują wykonania studium wykonalności finansowanie wynosi maksymalnie 64 000 zł i 23 250 zł w tych dwóch przypadkach. MŚP mogą liczyć w konkursie na dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Pula środków w konkursie to aż 5 mln zł.

Konkurs odbywa się w rundach i trwa do 12 stycznia 2021 roku. Więcej informacji i dokumentację konkursową znaleźć można na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp.

 

Fot. źródło: Pixabay.com

, , , , , , ,