fbpx

BIURO GRUPY EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość odbycia pięciomiesięcznego stażu w swoim biurze w Brukseli. Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1300 EUR na pokrycie kosztów zamieszkania w Brukseli. W trakcie stażu stażysta zaangażowany jest merytorycznie w działania wydziału, w którym pracuje.

Jak aplikować na staż?

W celu aplikowania o staż należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie grupy i wysłać go e-mailem na adres biura wraz z następującymi dokumentami: dyplom ukończenia uczelni wyższej, potwierdzenie znajomości języka obcego, list polecający od członka EPL, list polecający z uniwersytetu. Aplikacje należy wysyłać na adres:

EPP-ED Group – TRAINEESHIPS
ASP 1H241
European Parliament
rue Wiertz
B- 1047 Bruxelles
Belgium

lub mailowo na adres:

mailto:[email protected]

Co zapewnia Biuro EPL podczas stażu?

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości 1300 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie. Znalezienie zakwaterowania należy do stażysty. Pokrywane są koszty wyjazdu na sesję w Strasburgu.
Dodatkowo stażyści organizują się w ramach tzw. komitetów stażowych, w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak sport, języki obce, teatr itp.