fbpx

BIURO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Dwa razy w roku Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia płatnego stażu w jednym ze swoich biur. Staże dedykowane są przede wszystkim absolwentom studiów prawniczych. Odbywają się w Strasburgu lub w Brukseli, w zależności od potrzeb biura. Staże rozpoczynają się 1 września i 1 stycznia każdego roku. Trwają od 4 do maksymalnie 12 miesięcy. W trakcie stażu stażysta zaangażowany jest merytorycznie w działania wydziału, w którym pracuje.

Jak aplikować na staż?

Aby ubiegać się o staż w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na https://www.ombudsman.europa.eu/pl/office/careers, a następnie wysłać go na adres Biura, wraz z następującymi dokumentami: listem motywacyjnym w języku angielskim wyjaśniającym powody ubiegania się o staż, kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej, kopię dowodu osobistego lub paszportu, deklarację finansową.

Formularz na pierwszy cykl stażu (od września) musi zostać dostarczony przed 30 kwietnia, natomiast na drugi (od stycznia), przed 31 sierpnia.

O decyzji kandydat zostanie poinformowany przed końcem lipca (pierwszy cykl) lub listopada (drugi cykl).

Co zapewnia Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich podczas stażu?

Stażyści mogą ubiegać się o stypendium. Jego wysokość wynosi zwykle 25% podstawowego wynagrodzenia pracownika o statusie administratora. Znalezienie zakwaterowania leży w gestii stażysty.

Dodatkowo stażyści organizują się w ramach tzw. komitetów stażowych, w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak sport, języki obce, teatr itp.