fbpx

i-Portunus czyli wsparcie mobilności pracowników sektora kreatywnego

26 stycznia 2021
Posted in Aktualności
26 stycznia 2021 Edyta Woźniak

i-Portunus czyli wsparcie mobilności pracowników sektora kreatywnego

Słyszeliście o i-Portunus? To program mobilności dla osób aktywnych w sektorze kreatywnym. W tym roku program będzie otwarty w dziedzinach muzyki, architektury, tłumaczenia literackiego, a także dziedzictwa kulturowego i muzycznego.

Kto może liczyć na wsparcie finansowe wyjazdu i w jakiej sytuacji możemy o nie wnioskować?

i-Portunus skierowany jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i są rezydentami jednego z państw biorących udział w programie Kreatywna Europa. Listę tych państw można znaleźć na stronie https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/. Ponadto, osoba ubiegająca się o wsparcie mobilności musi aktywnie i zawodowo działać w zakresie jednej ze wskazanych powyżej dziedzin, bo to właśnie te konkretne obszary są przedmiotem naborów wniosków w tym roku.

Celem mobilności może być nawiązanie międzynarodowej współpracy (np. z zagraniczną instytucją, partnerem), pobyt ukierunkowany na powstanie konkretnych rezultatów (np. dzieła czy utworu), czy rozwój zawodowy (np. udział w warsztatach, spotkaniach networkingowych, innych formach szkolenia). Jest to więc zawsze realizacja konkretnych celów, konkretnego projektu lub działań szkoleniowych, które, aby mogły być zrealizowane, wymagają podjęcia mobilności. W tej sytuacji już na etapie wysyłania swojego zgłoszenia należy mieć dość konkretny plan działania. Aplikujący będą poproszeni o opisanie projektu, który chcą realizować, i jego głównych celów, wyjaśnienie, w jaki sposób mobilność przyczyni się do realizacji przedsięwzięcia, a nawet przedstawienie dokumentacji wskazującej na to, że poczyniono już pewne przygotowania działań w trakcie planowanej mobilności np. spotkań (może być to przykładowo zaproszenie od organizacji goszczącej). Należy więc unikać ogólnych, rozmytych opisów i już na etapie wysyłania zgłoszenia przedstawiać jak najwięcej konkretów.

Mobilność może odbyć się tylko krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa. Może to być jeden lub więcej państw, ale nie może być to kraj zamieszkania wnioskodawcy. Mobilność może trwać od 7 do 60 dni, przy tym możliwe jest zarówno zorganizowanie jednego wyjazdu, jak i kilku wyjazdów w całkowitym wymiarze 7-60 dni. Mobilność musi również dotyczyć jednego konkretnego projektu.

Wsparcie dla osób biorących udział w mobilności wynosi maksymalnie 3 tys. EUR. Składa się ono ze stałej kwoty 350 EUR przeznaczonej na podróż i tzw. diet, które wynoszą od 60 do 80 EUR na dzień w zależności od destynacji. Finalna kwota wsparcia zależy więc od czasu trwania i miejsca mobilności.

Oprócz indywidualnych zgłoszeń istnieje też możliwość zgłoszeń grupowych (max. 5 osób). Powinny być to osoby, które wspólnie realizować chcą to samo działanie. Wniosek o wsparcie takiej mobilności składa w imieniu grupy jedna z osób.

Zgłoszenia muszą zostać sporządzone w całości w języku angielskim.

Część z naborów jest już otwarta, a część rozpocznie się lada moment. Informacje o terminach zgłoszeń znajdziecie na stronie https://www.i-portunus.eu/.

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pexels.com

, , , ,