fbpx

„Welcome to Poland” – program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla uczelni

1 grudnia 2020
Posted in Aktualności
1 grudnia 2020 Edyta Woźniak

„Welcome to Poland” – program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla uczelni

W 2005 roku na polskich uczelniach studiowało zaledwie 8 tys. zagranicznych studentów. Dzisiaj jest ich niemal 10 razy więcej. Przyczyniła się do tego promocja polskiej nauki i nasze członkostwo w UE, dzięki któremu polskie uczelnie realizują wiele prestiżowych, międzynarodowych projektów i staje się o nich głośno.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA wdraża program „Welcome to Poland”, który ma na celu dalsze budowanie potencjały uczelni pod kątem przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, ich umiędzynarodowienia i promocji na arenie międzynarodowej. Konkurs skierowany jest do uczelni, a także instytutów badawczych, PAN i instytutów naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych, instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz i federacji podmiotów szkolnictwa wyższego.

„Welcome to Poland” ma trzy główne cele:

1) budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia;
2) budowanie potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
3) promowanie polskich uczelni/instytutów badawczych na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Jakie działania można wdrażać w ramach projektów? Bardzo różne. Mogą to być działania na rzecz budowania relacji pomiędzy studentami, a także pracownikami uczelni i studentami czy kadrą przyjeżdżającą z zagranicy, umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji, budowanie postawy otwartości czy tolerancji np. przez organizację spotkań, warsztatów czy seminariów lub działania na rzecz integracji studentów, integracji międzykulturowej i wymiany informacji na temat różnych kultur. Może być to też np. organizacja punktu obsługi zagranicznych studentów i kadry, zakup niezbędnego do jego działania sprzętu i wynagrodzenie dla osoby udzielającej studentom i pracownikom z zagranicy wsparcia. Wreszcie mogą to być też działania promocyjne, np. przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym filmów i multimediów, promocja on-line, spotkania i działania informacyjne w kraju i za granicą, a nawet zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej w celu upowszechnienia wyników badań i informacji o działalności naukowej uczelni czy instytutu.

Wysokość dotacji na projekt może wynieść od 100 do 400 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/welcome-to-poland-2020?utm_source=Ministerstwo+Nauki+i+Szkolnictwa+Wy%C5%BCszego&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MNiSW%2C+30+pa%C5%BAdziernika+2020+r.

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pixabay.com

, , , ,