fbpx

Zostań ekspertem Urban Innovative Actions i wspieraj europejskie miasta realizujące swoje innowacyjne projekty!

27 listopada 2020
Posted in Aktualności
27 listopada 2020 Edyta Woźniak

Zostań ekspertem Urban Innovative Actions i wspieraj europejskie miasta realizujące swoje innowacyjne projekty!

W ostatnim naborze wniosków inicjatywy Urban Innovative Actions UIA wybrano aż 11 projektów europejskich miast (pełną listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie https://www.uia-initiative.eu/en/news/uia-5th-call-proposals-has-ended-get-insight-11-new-uia-projects). Będą one realizowane przez najbliższe 4 lata pod czujnym okiem ekspertów. Do 4 grudnia osoby, które chciałyby wcielić się w tę rolę mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Co trzeba wiedzieć przed dokonaniem zgłoszenia?

Przede wszystkim trzeba posiadać wiedzę o samej inicjatywie i jej głównych założeniach. UIA to program skierowany do miast Unii Europejskiej, które dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych mogą w ramach inicjatywy realizować innowacyjne projekty i stawiać czoła aktualnym wyzwaniom, jakie przed nimi stoją. Każdy z organizowanych naborów wniosków dotyczył wybranych kategorii tematycznych, w ramach których miasta mogły realizować swoje projekty. Nabory wniosków nie obejmowały więc dokładnie sprecyzowanych zadań, czy celów, ale dawały miastom dużą dowolność w ich określeniu. Ważne, aby ich projekty mieściły się w wybranych kategoriach tematycznych danego naboru i były wysoce innowacyjne. Chodziło o to, aby miasta mogły w praktyce przetestować innowacyjne rozwiązania, które nie zostały jeszcze wykorzystanie nigdzie indziej i mają potencjał do replikacji w innych europejskich miastach po zakończeniu projektu.

Ostatni nabór wniosków UIA dotyczył takich kategorii tematycznych jak jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, kultura i dziedzictwo kulturowe, a także zmiany demograficzne. Idealny kandydat na eksperta powinien mieć przynajmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie danej kategorii tematycznej w przynajmniej dwóch państwach członkowskich UE. Ponadto eksperci powinni móc wykazać się wiedzą na temat wymiaru miejskiego polityk UE i Polityki Spójności, wdrażania projektów miejskich, źródeł finansowania i inicjatyw w odniesieniu do innowacyjnych projektów miejskich w UE, organizacji i sieci miast. Konieczne jest także posługiwanie się językiem angielskim.

Jaka jest więc rola ekspertów?

Do najważniejszych zadań ekspertów, którzy będą wspierali miasta w realizacji ich projektów przez najbliższe 4 lata należą:

– doradztwo

– gromadzenie wiedzy generowanej w trakcie realizacji projektów UIA

– wspieranie dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami będącymi wynikiem przeprowadzanych projektów.

Wybrani eksperci będą pracowali z miastami wdrażającymi swoje projekty przez następne 4 lata (3 lata pracy z projektami i 1 rok poświęcony na działania związane z transferem wiedzy) i poświęcą na to zadanie całkowitą liczbę 50 dni ekspertyzy.

Kandydaci powinni w swoim zgłoszeniu wskazać do 3 wybranych projektów, z którymi chcieliby pracować.

Nabór ekspertów potrwa do 4 grudnia. Więcej informacji, a także zasady rekrutacji i szczegółowe wymagania znajdą Państwo na stronie https://www.uia-initiative.eu/en/news/be-uia-expert-call-5-newly-selected-projects.

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach unijnych? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pexels.com

, , , ,