fbpx

Jak co roku FNP przyznaje stypendia dla młodych naukowców START! Dowiedz się, co zrobić, żeby otrzymać wsparcie!

6 października 2020
Posted in Aktualności
6 października 2020 Edyta Woźniak

Jak co roku FNP przyznaje stypendia dla młodych naukowców START! Dowiedz się, co zrobić, żeby otrzymać wsparcie!

Dzisiejsi młodzi naukowcy, doktoranci i doktorzy to jutrzejsi liderzy polskiej nauki – naukowcy, którzy dzięki swoim osiągnięciom mogą zwiększyć prestiż polskiej nauki i znacznie poszerzyć jej dorobek. Właśnie dlatego już dzisiaj trzeba ich wspierać i w nich inwestować. Zdaje sobie z tego sprawę Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która co roku w ramach jednego ze swoich programów START przyznaje około 100 stypendiów dla 100 wybitnych młodych naukowców. Wszystko, aby pomóc im się dalej się rozwijać i kontynuować swoją pracę badawczą.

Wnioskodawcami w konkursie nie są sami młodzi badacze, ale instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których prowadzą oni swoją działalność badawczą i rozwojową. Stypendia skierowane są do naukowców przed 30 rokiem życia, którzy mają już w swoim dorobku pierwsze osiągnięcia badawcze. Do wsparcia kwalifikują się badacze z całej Polski niezależnie od dziedziny. Składając wniosek, należy przedstawić życiorys kandydata, dokumentację dorobku naukowego składającą się z maksymalnie 5 wybranych dokumentów spośród publikacji, patentów czy komunikatów konferencyjnych, kopie maksymalnie 3 publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych, opis najważniejszych dokonań naukowych, opinię opiekuna naukowego, opis planów naukowych na najbliższy rok i oświadczenie wnioskodawcy, którym jest instytucja kształcąca kandydata, lub na której prowadzi on badania.

W ubiegłym roku stypendium wyniosło 28 tys. zł dla jednego finalisty.

Wnioski można składać do 2 listopada.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

Powodzenia!

Fot. źródło: Pexels.com

, , , , ,