fbpx

Dzięki funduszom unijnym przy uczelniach powstaną Centra wiedzy o dostępności

28 września 2020
Posted in Aktualności
28 września 2020 Edyta Woźniak

Dzięki funduszom unijnym przy uczelniach powstaną Centra wiedzy o dostępności

Rozmawiając z osobami niepełnosprawnymi, często słyszę, z jakimi barierami muszą się zmagać na co dzień. Co zrobić, żeby nasze ulice i budynki były bardziej dostępne, produkty łatwiejsze i bardziej intuicyjne w użyciu dla wszystkich, a usługi bardziej włączające? Odpowiedzią na to pytanie jest projektowanie uniwersalne, którego głównym założeniem jest tworzenie takich produktów i usług, które będą mogły służyć wszystkim. Dzięki funduszom unijnym uczelnie z całej Polski mogą teraz ubiegać się o dofinansowanie powstania w ich strukturach tzw. Centrów wiedzy o dostępności, które zajmą się właśnie promocją idei projektowania uniwersalnego, ale także edukacją i podnoszeniem kompetencji w jego zakresie. Mają więc one przyczynić się do większej promocji dostępności i zwiększenia fachowej wiedzy w tym zakresie.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie składającym się z przynajmniej dwóch uczelni, co ma zapewnić bardziej interdyscyplinarne podejście. Uczelnie wnioskujące o fundusze muszą mieć już doświadczenie w zakresie wdrażania idei dostępności np. posiadać biuro ds. osób z niepełnosprawnościami, dysponować kadrą, która ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, realizować elementy projektowania uniwersalnego w ramach kształcenia na przynajmniej jednym kierunku z obszarów wskazanych w konkursie, którymi są:

– architektura, urbanistyka i budownictwo,

– transport i mobilność,

– cyfryzacja i komunikacja,

– design i przedmioty codziennego użytku,

– zdrowie.

To właśnie na jednym z tych obszarów ma w głównej mierze skupić się działalność Centrum. Do jego obowiązków z kolei należeć będzie przede wszystkim:

– wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego,

– prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,

– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,

– upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,

– podnoszenie kompetencji kadr uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w zakresie zasad projektowania uniwersalnego.

Maksymalna wartość projektu może wynieść 6 mln zł. Jest to również maksymalna alokacja na dany obszar tematyczny. Dofinansowanie może objąć nie więcej niż 97% wartości kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa). Samo utworzenie centrum nie powinno przekroczyć 30% kwoty wydatków przewidzianych w projekcie.

Wnioski o dofinansowanie projektów uczelnie mogą składać do 20 października. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-cwd20-centrum-wiedzy-o-dostepnosci/

 

Fot. źródło: Pixabay.com

, , , , , ,