fbpx

Wyjedź na stypendium naukowe do Stanów Zjednoczonych z Fundacją Kościuszkowską!

31 sierpnia 2020
Posted in Aktualności
31 sierpnia 2020 Edyta Woźniak

Wyjedź na stypendium naukowe do Stanów Zjednoczonych z Fundacją Kościuszkowską!

Od lat Fundacja Kościuszkowska umożliwia polskim naukowcom wyjazdy na stypendia do Stanów Zjednoczonych, aby mogli zdobywać wiedzę i prowadzić badania na najbardziej prestiżowych uniwersytetach. Tegoroczne zgłoszenia właśnie się rozpoczęły.

Stypendia Fundacji obejmują trzy główne kategorie:

– Kościuszko Foundation Fellowships skierowane są do osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej, albo artystów. Ich celem jest prowadzenie badań naukowych w jednostce badawczej w Stanach Zjednoczonych. Stypendium takie trwa od 3 do 9 miesięcy.

– Kościuszko Foundation Grants przeznaczone są dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, a także artystów. Ten typ stypendiów również umożliwia prowadzenie badań w jednostkach badawczych w Stanach Zjednoczonych. Stypendium trwa od 3 do 9 miesięcy.

– Kościuszko Foundation Teaching Fellowship jest z kolei stypendium dla polskich wykładowców umożliwiającym im prowadzenie zajęć na temat Polski, jej kultury, historii, języka czy literatury, na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.

O stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy i osoby posiadające Kartę Polaka zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydaci muszą przedstawić dokument poświadczający podjęcie studiów doktoranckich. Kandydaci muszą się też wykazać bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Nie ma żadnych ograniczeń co do dziedziny prowadzonych badań.

Więcej informacji na temat stypendiów znaleźć można na stronie https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada.

Powodzenia!

 

Fot. źródło: Pexels.com

, , , , ,