fbpx

Nawet 30 000 zł na zwrot kosztów przygotowania wniosku konkursowego o dofinansowanie UE! Zdobądź Granty na granty!

26 sierpnia 2020
Posted in Aktualności
26 sierpnia 2020 Edyta Woźniak

Nawet 30 000 zł na zwrot kosztów przygotowania wniosku konkursowego o dofinansowanie UE! Zdobądź Granty na granty!

Przygotowanie wniosku do programu UE wymaga wiele pracy, ale też nakładów finansowych. Często w tym celu konieczne jest uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach brokerskich i networkingowych w celu nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, a także organizacja spotkań roboczych. Aby zdjąć ciężar finansowy przygotowania wniosku z jednostek ubiegających się o dofinansowanie, ruszył nabór wniosków w konkursie Granty na granty.

Granty na granty to program skierowany do uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terenie RP i innych jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z programów UE i w trakcie oceny wniosku uzyskały przynajmniej liczbę punktów odpowiadającą określonemu w regulaminie progowi. Placówki, które spełniły te warunki mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w trakcie przygotowania ich wniosku projektowego. O takie wsparcie mogą ubiegać się jednostki, które pełnią rolę koordynatora całego projektu, koordynatora pakietu lub pakietów prac w ramach projektu lub samodzielnego wnioskodawcy.

Wnioski można składać nie później niż 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego. Przyznane środki przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych w celu przygotowania wniosku w okresie 12 miesięcy przed dniem jego złożenia. Koszty te związane są z przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku, przygotowaniem, uzupełnieniem i korektą wniosku, uczestnictwem w konferencjach, spotkaniach brokerskich i networkingowych, a także organizacją spotkań roboczych konsorcjum lub zespołu projektowego pracującego nad danym pakietem. Ponadto dofinansowaniu podlega także dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wniosku.

Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie:

– dla koordynatora projektu – 30 000 zł,

– dla koordynatora pakietu lub pakietów – 10 000 zł,

– dla samodzielnego wnioskodawcy, wnioskodawcy ubiegającego się o tytuł beneficjenta programu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND lub status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC – 20 000 zł.

Więcej informacji na temat inicjatywy znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii?utm_source=Ministerstwo+Nauki+i+Szkolnictwa+Wy%C5%BCszego&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MNiSW%2C+31+lipca+2020+r.

fot. źródło: Pixabay

, , , , , ,