fbpx

Program Operacyjny Polska Wschodnia Na Ratunek MŚP

15 czerwca 2020
15 czerwca 2020 admin

Program Operacyjny Polska Wschodnia Na Ratunek MŚP

Wszyscy wiemy, jak wielki wpływ na naszą gospodarkę ma pandemia COVD-19. Nie trzeba też już chyba nikogo przekonywać, że w zaistniałej sytuacji przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, aby móc stanąć na nogi i wyjść z kryzysu. Jedną z form takiego wsparcia są dotacje na kapitał obrotowy.

Dotacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii COVID-19 lub u których odnotowano spadek obrotów. Co konkretnie oznacza pogorszenie sytuacji? Sytuację tę definiuje punkt 18 artykułu 2 rozporządzenia uznającego niektóre formy pomocy (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651). Wiąże się ona m.in. z zadłużeniem i trudnością ze spłatą zobowiązań. Z kolei kryterium spadku obrotów oznacza, że przedsiębiorstwo kwalifikuje się do otrzymania wsparcia, o ile nastąpił spadek obrotów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego, które spełniają te kryteria, składają wnioski o tego typu dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać do 31 lipca.

Na co można przeznaczyć dotację? Dofinansowanie może pokryć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego, jak np. opłacenie mediów, zakup towarów, ubezpieczenie działalności lub najem powierzchni.

Ile wynosi dotacja? Zależy to od przedsiębiorstwa, poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, na jaką dotacja jest przyznana (maksymalnie trzy miesiące).

Wszelkie informacje na temat wsparcia znajdą Państwo na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *