RADA EUROPY

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Rada Europy oferuje możliwość odbycia bezpłatnego stażu trwającego od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy. Staże odbywają się w dwóch cyklach w roku: od marca do lipca, oraz od września do stycznia. W trakcie stażu stażysta zaangażowany jest merytorycznie w działania wydziału, w którym pracuje.

Jak aplikować na staż?

Składanie wniosków odbywa się on-line. Wszelkie informacje na temat wymagań i procedury składania wniosków można znaleźć na stronie (https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships). Formularz należy wypełnić w języku francuskim lub angielskim.

Kto może aplikować na staż?

Absolwenci uczelni wyższych (wymagane jest ukończenie co najmniej studiów licencjackich). Do odbycia stażu niezbędna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Gdzie odbywa się staż?

Większość staży odbywa się w Strasburgu, jednak aplikanci mogą zostać przydzieleni również do biur w Brukseli, Budapeszcie i Lizbonie.