fbpx

Nabory do misji Horyzontu Europa otwarte!

14 lipca 2021
Posted in Aktualności
14 lipca 2021 Edyta Woźniak

Nabory do misji Horyzontu Europa otwarte!

Misje to nowość w Horyzoncie. Mają one stanowić kompleksowa odpowiedź na najważniejsze stojące przed nami obecnie wyzwania. Misje będą więc obejmowały portfolio działań, do których należeć mogą projekty badawcze, ale także inne działania jak np. środki polityczne. Najważniejsze jest osiągnięcie celu, co w przypadku wskazanych złożonych wyzwań jest niezwykle trudne do zrobienia poprzez pojedyncze działania.

W Horyzoncie Europa zdefiniowanych zostało pięć misji:

  • neutralne dla klimatu i inteligentne miasta,
  • rak,
  • stan gleby oraz żywność,
  • zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe,
  • przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej.

 

Poszczególne nabory wniosków można znaleźć na portalu dla uczestników „Funding and tenders opportunities portal”:

Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta:

Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities

Termin naboru: 14.09.2021

Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the European Green Deal

Termin naboru: 14.09.2021

Przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej:

Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change

Termin  naboru: 14.09.2021

Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe:

Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement

Termin naboru: 14.09.2021

Rak:

Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

Termin naboru: 20.10.2021

Stan gleby oraz żywność:

Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge

Termin naboru: 20.10.2021

Więcej o misjach i nowym podejściu do rozwiązywania najbardziej poważnych problemów we współczesnej Europie dowiecie się także ze strony Komisji Europejskiej

 

,