idea

Informacje

O staż mogą ubiegać się absolwenci uczelni wyższych lub osoby, które ukończyły przynajmniej 4 semestry studiów wyższych w obszarze, którym Trybunał jest aktualnie zainteresowany. W celu odbycia stażu niezbędna jest bardzo dobra znajomość jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość innego z tych języków.

Szczegółowe informacje

Kto może aplikować na staż?

O staż mogą ubiegać się absolwenci uczelni wyższych lub osoby, które ukończyły przynajmniej 4 semestry studiów wyższych w obszarze, którym Trybunał jest aktualnie zainteresowany. W celu odbycia stażu niezbędna jest bardzo dobra znajomość jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość innego z tych języków.

howto
offer

Co zapewnia Trybunał Obrachunkowy w trakcie stażu?

W przypadku staży płatnych stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1120 euro miesięcznie.