idea

Informacje ogólne

Komitet Regionów każdego roku oferuje ograniczonej liczbie absolwentów 5-miesięczne staże w dwóch sesjach: wiosennej (od 16 lutego do 15 lipca) i jesiennej (od 16 września do 15 lutego). Stażyści przypisywani są do konkretnego departamentu Komitetu Regionów. Charakter pracy różni się w zależności od konkretnej jednostki, do której przypisany zostanie stażysta, od zadań związanych z polityką po funkcje administracyjne.

Kto może aplikować na staż?

Absolwenci uczelni wyższych (wymagane jest ukończenie co najmniej studiów licencjackich). Do odbycia stażu niezbędna jest znajomość jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej oraz jednego z języków roboczych – języka angielskiego lub francuskiego.

handshake
howto

Jak aplikować na staż?

Aby aplikować na staż, należy uzupełnić aplikację on-line na stronie Komitetu Regionów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Formularz on-line

Po właściwym uzupełnieniu i złożeniu aplikacji, kandydat otrzymuje e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu aplikacji z linkiem, umożliwiającym monitorowanie statusu aplikacji. Z uwagi na dużą liczbę kandydatów, zaleca się uzupełnienie aplikacji możliwie wcześnie, nie czekając do ostatniego dnia. Aplikacje na sesję wiosenną należy składać między 1 kwietnia a 30 września, na sesję jesienną między 1 października a 31 marca roku poprzedzającego termin stażu. Wyniki rekrutacji zwykle ogłaszane są w przeciągu 3 miesięcy od ostatecznej daty składania aplikacji. Więcej informacji na temat zasad przyjęcia na staż znajduje się na stronie.

Jak wygląda procedura selekcji?

Po wstępnej akceptacji aplikacji na staż, następuje ich weryfikacja. Poprawne aplikacje poddane zostaną wstępnej selekcji w poszczególnych departamentach. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo o konieczności złożenia następujących dokumentów w formie elektronicznej:

  • kopia dokumentu tożsamości

  • zaświadczenie o niekaralności

  • kopia dowodu ubezpieczenia

  • podpisane dokumenty, poświadczające autentyczność informacji zamieszczonych w aplikacji

Kolejny, nieobowiązkowy etap stanowi telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dany departament sprawdza motywację kandydata oraz poziom jego języków obcych. Po weryfikacji dokumentów wybrani kandydaci zostają poinformowani o przyjęciu na staż.

komisje
offer

Co zapewnia Komitet Regionów podczas stażu?

Komitet Regionów wypłaca stażyście miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określana jest na początku każdej sesji stażowej, o ile w tym samym czasie stażysta nie pobiera dochodów z innego źródła. Jeżeli inne dochody są niższe niż grant Komitetu, stażysta może ubiegać się o wypłacanie kwoty brakującej do osiągnięcia wysokości grantu Komitetu. Komitet zwraca koszty podróży stażystom, których miejsce zamieszkania przed stażem znajdowało się w odległości powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o odwiedzenie strony Komitetu Regionów

Zapraszamy również bezpośredniego kontaktu z biurem Komitetu ds. stażu pod adresem trainee@cor.europa.eu