Biuro Poselskie

Katarzyna Pikuła
ul. Chopina 31/11
20-023 Lublin

Parlament Europejski

ASP 13E201
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruksela
Belgia

Przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni wyższych zapraszam do kontaktu z zatrudnioną przeze mnie specjalistką do spraw programów wspierających ich działalność dostępnych bezpośrednio w Brukseli:

Edyta Woźniak

Formularz kontaktowy