zdjecieThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Biografia

Jestem absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracowałem jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Byłem odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadałem za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

Od czerwca 2010 jestem prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W dniu 1 grudnia 2010 r. zostałem wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawowałem do 30 czerwca 2014, kiedy to wybrany zostałem Posłem do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim zasiadam Komisji ds. Rozwoju Regionalnego,  Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Moje biuro

Aleksandra Cieszewska
Asystentka

Biuro Poselskie w Brukseli

+32 2 28 47 767

Justyna Pisera
Asystentka

Biuro Poselskie w Brukseli

+32 2 28 47 767

Edyta Woźniak
Asystentka ds. programów wspierających ich działalność dostępnych bezpośrednio w Brukseli

+32 2 28 38 767

Katarzyna Dubicka
Dyrektor Biura Poselskiego

Lublin

+48 81 536 28 91

Euro Science Open Forum 2018

Do 02.06.2018 r. można zgłaszać swoje propozycje na organizację sesji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, czy debat w ramach Euro Science Open Forum 2018 (ESOF 2018), które odbędzie się w Tuluzie w dniach 9-14 lipca 2018 roku. Forum ma na celu wymianę wiedzy i umożliwienie dyskusji w ramach określonych zakresów tematycznych odnoszących się do obecnych wyzwań, zmieniającej

Electric Mobility Europe 2016

Trwa nabór wniosków do programu Electric Mobility Europe 2016. Celem inicjatywy jest rozwój i popularyzacja mobilności elektrycznej w Europie, a także skrócenie okresu wprowadzania na rynek opłacalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych. Ma to nastąpić poprzez realizację międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych skupionych wokół konkretnych tematów takich jak wprowadzanie pojazdów elektrycznych do transport publicznego i

UE wesprze trzy duże projekty komunikacyjne w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie projekty mające na celu usprawnienie łączności regionalnej i międzynarodowej, a także poprawę natężenia ruchu w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dotacje na trzy duże projekty opiewające na kwotę 350 mln EUR pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności. Prace nad pierwszym z projektów skupią się wokół budowy obwodnicy

Przydatne informacje

Delegacje parlamentarne

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Grupa EPL

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) skupia w Parlamencie centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE. Z polski jej członkami są europarlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej. Razem tworzymy 23-osobowy Polski Klub EPL. Jest to druga co do wielkości delegacja narodowa w grupie (największą stanowią Niemcy). Cała grupa EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim – należy do niej 220 posłów.