fbpx
zdjecie

Biografia

Jestem absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracowałem jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Byłem odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadałem za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

Od czerwca 2010 jestem prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W dniu 1 grudnia 2010 r. zostałem wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawowałem do 30 czerwca 2014, kiedy to wybrany zostałem Posłem do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim zasiadam Komisji ds. Rozwoju Regionalnego,  Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Moje biuro

Katarzyna Dubicka
Dyrektor Biura Poselskiego

Biuro Poselskie w Lublinie

+48 81 536 28 91

Michał Marciniak
Asystent

Biuro Poselskie w Lublinie

81 536 28 91

Aleksandra Cieszewska
Asystentka

Biuro Poselskie w Brukseli

+32 2 28 47 767

Justyna Bielejec
Asystentka

Biuro Poselskie w Brukseli

+32 2 28 47 767

Edyta Woźniak
Asystentka ds. programów wspierających ich działalność dostępnych bezpośrednio w Brukseli

+32 2 28 38 767

Euro Science Open Forum 2018

Do 02.06.2018 r. można zgłaszać swoje propozycje na organizację sesji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, czy debat w ramach Euro Science Open Forum 2018 (ESOF 2018), które odbędzie się w Tuluzie w dniach 9-14 lipca 2018 roku. Forum ma na celu wymianę wiedzy i umożliwienie dyskusji w ramach określonych zakresów tematycznych odnoszących się do obecnych wyzwań, zmieniającej

Electric Mobility Europe 2016

Trwa nabór wniosków do programu Electric Mobility Europe 2016. Celem inicjatywy jest rozwój i popularyzacja mobilności elektrycznej w Europie, a także skrócenie okresu wprowadzania na rynek opłacalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych. Ma to nastąpić poprzez realizację międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych skupionych wokół konkretnych tematów takich jak wprowadzanie pojazdów elektrycznych do transport publicznego i

UE wesprze trzy duże projekty komunikacyjne w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie projekty mające na celu usprawnienie łączności regionalnej i międzynarodowej, a także poprawę natężenia ruchu w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dotacje na trzy duże projekty opiewające na kwotę 350 mln EUR pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności. Prace nad pierwszym z projektów skupią się wokół budowy obwodnicy

Przydatne informacje

Delegacje parlamentarne

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Grupa EPL

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) skupia w Parlamencie centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE. Z polski jej członkami są europarlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej. Razem tworzymy 23-osobowy Polski Klub EPL. Jest to druga co do wielkości delegacja narodowa w grupie (największą stanowią Niemcy). Cała grupa EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim – należy do niej 220 posłów.