Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie ENVI) podejmuje aktywne działania na rzecz poprawy informacji przekazywanych konsumentom w zakresie żywności, promocji regulacji w obszarze etykietowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów. Celem podejmowanych przez komisję działań jest poszukiwanie europejskich rozwiązań dotyczących zdrowia publicznego.

W skład ENVI wchodzi 69 członków i jest to jedna z głównych komisji ustawodawczych Parlamentu Europejskiego.

Jako członek komisji ENVI chciałabym skupić się na podejmowaniu inicjatyw przede wszystkim w dziedzinie ochrony zdrowia, żywności oraz etykietowaniu produktów.

Krzysztof Hetman

W obecnej kadencji komisja koncentruje swoją działalność wokół takich kwestii jak:

  • zanieczyszczenia powietrza i wód
  • gospodarowanie odpadami
  • ochrona bioróżnorodności
  • promowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej Europy
  • walka ze zmianą klimatu
  • uprawy GMO i ewentualne jej ograniczenie lub zakaz w państwach członkowskich

Strona WWW

Więcej informacji można uzyskać na stronie Komisji ENVI.