Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w skrócie EMPL, odpowiedzialna jest za politykę zatrudnienia i politykę społeczną, w tym warunki pracy, szkolenie zawodowe i swobodny przepływ pracowników i emerytów. Funkcję przewodniczącego komisji EMPL sprawuje obecnie niemiecki europoseł Thomas Händel ze Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordyckiej Zielonej Lewicy. Komisja liczy 99 członków stałych oraz zastępców, a poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi, nad jej działalnością czuwają koordynatorzy wyznaczani przez poszczególne grupy polityczne tak, by prace komisji służyły realizacji ich priorytetów.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie ENVI) podejmuje aktywne działania na rzecz poprawy informacji przekazywanych konsumentom w zakresie żywności, promocji regulacji w obszarze etykietowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów. Celem podejmowanych przez komisję działań jest poszukiwanie europejskich rozwiązań dotyczących zdrowia publicznego. W skład ENVI wchodzi 69 członków i jest to jedna z głównych komisji ustawodawczych Parlamentu Europejskiego.

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego, w skrócie REGI, czuwa nad rozwojem regionów Unii Europejskiej zgodnie z polityką spójności określoną w unijnych traktatach. W jej skład wchodzi 84 członków i zastępców, a funkcję przewodniczącej sprawuje europosłanka z Bułgarii, Iskra Mihaylova, reprezentująca Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.