Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w skrócie EMPL, odpowiedzialna jest za politykę zatrudnienia i politykę społeczną, w tym warunki pracy, szkolenie zawodowe i swobodny przepływ pracowników i emerytów.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w skrócie IMCO, to komisja odpowiedzialna za koordynację legislacji dotyczącej wspólnego rynku i unii celnej. Ważnym elementem jej prac jest identyfikacja trudności i przeszkód w swobodnym funkcjonowaniu wspólnego rynku, a przede wszystkim przeciwdziałanie tym trudnościom.

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego, w skrócie REGI, czuwa m.in. nad rozwojem regionów Unii Europejskiej zgodnie z polityką spójności określoną w unijnych traktatach i przydziałem środków unijnych dla samorządów.