zdjecie

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracowałem jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Byłem odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

delegacje-square

Delegacje Parlamentarne

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Działalność delegacji zmierza więc z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej.

epl

Grupa Europejskiej Parii Ludowej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) skupia w Parlamencie centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE. Z polski jej członkami są europarlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej. Razem tworzymy 23-osobowy Polski Klub EPL. Jest to druga co do wielkości delegacja narodowa w grupie (największą stanowią Niemcy). Cała grupa EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim – należy do niej 220 posłów.

komisje-square

Komisje

  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • Komisja Rozwoju Regionalnego