OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO.
Konkurs organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. Konkurs składa się z dwóch etapów polegających na rozwiązaniu kazusu, a następnie przystąpienie do testu wiedzy. Gala Finałowa odbędzie się 19 marca 2015 roku w sali widowiskowej inkubatora medialno-artystycznego ACK Chatka Żaka w Lublinie. Główną ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych i ambitnych ludzi do szerzenia swojej wiedzy
Więcej
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH IM. POR. ZDZISŁAWA GŁÓWKI.
Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych im. por. Zdzisława Główki organizuje Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie.Turniej odbędzie się 15 marca 2015 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie. Celem tej imprezy sportowej jest uczczenie pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza SG.W roku ubiegłym turniej zgromadził łącznie ok. 200 osób (zawodników oraz zaproszonych gości
Więcej
TWOJE EUROPEJSKIE WYZWANIE – KONKURS
Celem konkursu jest zachęcenie młodego pokolenia do zgłębiania wiedzy o Unii Europejskiej oraz uświadomienie korzyści, jakie niesie za sobą członkowsko Polski w Unii Europejskiej. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: powiatowym oraz wojewódzkim. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie muszą być zorganizowani w 3-osobowe drużyny. Na etapie powiatowym uczestnicy konkursu rozwiążą test wiedzy o Unii
Więcej

pobierz logo

jpg png