„ŚWIDNIK W UNII EUROPEJSKIEJ-UNIA EUROPEJSKA W ŚWIDNIKU”
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku po raz kolejny organizuje Dzień Europejski pn. „Świdnik w Unii Europejskiej -Unia Europejska w Świdniku”, w ramach którego odbędą się dwa konkursy X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej oraz X Eurolicealiada. Organizowane konkursy mają na celu zainteresowanie młodzieży tematyką integracji europejskiej, poznawaniem historii UE oraz miejscem
Więcej
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA PT. „SPRZEDAŻ W OBROCIE KONSUMENCKIM”
Organizatorem drugiej konferencji jest Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Konferencja jest swoistego rodzaju forum wymiany wiedzy i poglądów równych środowisk dot. tworzenia właściwych ram prawnych dla sprzedaży w obrocie konsumenckim. Daje także możliwość dyskusji nt. działań pozwalających na wzmocnienie ochrony prawnej konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
Więcej
V ZJAZD PRAWNIKÓW-ADMINISTRATYWISTÓW
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS zaprasza do udziału w tegorocznym zjeździe, który odbędzie się w dniach 7-8. 05.2015r. Będzie on miał charakter ogólnopolskiej konferencji, której adresatami są studenci, doktoranci i młodzi naukowcy z ośrodków akademickich z całej Polski. Myślą przewodnią zjazdu będzie analiza i ocena obowiązujących przepisów prawnych w kontekście konstytucjonalizacji prawa administracyjnego. Coroczny zjazd
Więcej
KOLEJNA EDYCJA PROGRAMÓW „BUSINESS EXCELENCE”
To już VI edycja Programu Promocji Gmin „Business Excellence” i X edycja Programu Promocji Firm „Business Excellence”, której administratorem jest Lubelski Klub Biznesu. Pierwszy z programów ma na celu wyróżnianie i promowanie samorządów, które poprzez swoje działania wywierają istotny wpływ na rozwój województwa lubelskiego oraz stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi biznesu. Drugi zaś ma za zadanie
Więcej

pobierz logo

jpg png